نشریه پژوهشی موزه مردم

The People Museum Journal

 ISSN 2588-6517

Indexed by: ROAD

 

اهداف Scope

ایران مرکز تمدن حداقل 7000 ساله بوده است. در طول سلسله هخامنشی (پیش از میلاد 550-333)، زمانی که اولین امپراتوری پارسی تشکیل شد، سبک طراحی هخامنشی، در طیف وسیعی از تأثیرات از سایر فرهنگ ها پدید آمد. برای مثال، کاخ تخت جمشید، در آغاز توسط داریوش اول و توسط خشایارشاه به پایان رسید، حدود 520 سال قبل از میلاد با بهره گیری از سبک های هخامنشی، آشوری و بابلی تزیین شد. فتح ایران توسط اسکندر در قرن چهارم قبل از میلاد، ترکیب سبک پارسی و هلنی را بوجود آورد، که آن را می توان در محصولات برونزی، سفال و جواهرات پارت ها مشاهده نمود. بعد ها سلسله ساسانیان (AD 224-642) که غنی ترین دوره برای دستاورد های هنری محسوب می شود دومین امپراتوری بزرگ پارسی را ایجاد کرد. در این دوره سبک منحصر بفرد ساسانی ایجاد شد. بکارگیری ابریشم در دوره ساسانیان  رواج پیدا کرد; آنها در طراحی جواهرات  و برنز و سرامیک استاد بودند؛ و همچنین در معماری قصر با نقش برجسته، مجسمه و تزئینات موزاییک بسیار هنرمندانه عمل می نمودند . نوآوری در گنبد و قوس در بناهای ساسانی بعدها بر معماری اسلامی تاثیر زیادی گذاشت. سایر آثار هنری از جمله ظروف فلزی و بافته های ساسانی تاثیر چشمگیری بر هنر سرامیک و بافندگی مصر، اروپا، چین و هنر اسلامی داشت. بعد ها به علت حمله مغول برای دوره کوتاهی سرزمین پارس و هند و چین یک کشور را تشکیل دادند و همین امر زمینه را برای تاثیرگیری از هنر چین فراهم آورد. در این راستا از جایی که فعالیت این موزه  تاریخی –هنری می باشد، کمک می کند تا پژوهشهایی در این راستا صورت پذیرد تا شناخت کافی از تاثیرات هنر پارسی بر سایر ملل را ردیابی نماید و همچنین شناخت کاملی را از تمام سکه های ایران و جهان فراهم آورد. پژوهشگران این موزه بطور جدی و مداوم پژوهشهای آکادمیکی بر روی هنر ایران و سایر ملل انجام می دهند تا ارتباط فرهنگی بین ایران و سایر کشورها را بیشتر آشکار نموده و همچنین جنبه های رمزگون استفاده شده در ساخت و طراحی محصولات مرتبط با این فرهنگ ها را رمزیابی نمایند. برای این منظور موسسین این موزه محسن جعفرنیا و سحر برومند که هردو محقق و استاد دانشگاه در رشته طراحی محصول می باشند، پژوهش های فراوانی را در سطح بین المللی در زمینه های یاد شده انجام می دهند. همچنین برای دستیابی به نتایج بهتر سایر پژوهشگران نیز می توانند مقالات خود را از طریق این پژوهشکده منتشر نمایند.

Persia during Achaemenid dynasty (550-333 BC) has been centre of civilization for at least 7,000 years. When the first Persian empire was formed, that a unified style emerged, drawing on a wide range of influences. For example, the palace at Persepolis, began by Darius I and completed by Xerxes, was decorated about 520 BC based on  Achaemenid , Assyrian and Babylonian styles. The conquest of Persia by Alexander the Great in the 4th century BC brought about a blending of Persian and Hellenistic styles, for example, it has been seen in the bronzes, pottery, and jewellery of the Parthians. Then later on Sassanian dynasty (AD 224-642) was the richest period of artistic achievement, developing to a wide range created a new and innovative style and techniques. The Sassanians introduced silk to Persia; they produced exquisite jewellery, metalwork in silver, gold, and bronze, and ceramics. Palaces have been decorated with relief sculptures and mosaics which later affected the art of ceramic and textiles in Egypt, China, Europe and Islamic world. Also developed innovative domes and arches had a profound influence on Islamic architecture. Later, due to the Mongol invasions, Persia, India and China formed a country for short period which in this time we see the influence of the Chinese arts on Persian art. Since all the activities of the People Museum is history and art oriented, helps to have research in tracking the effects of Persian art on other Nations , also to create a database for understanding all the coins belong to Iran and the world. The Museum researchers continusly doing academic research on the art of Iran and other nations to find the cultural relationship between Iran and other countries, and also to discover unsolved issues used in product design associated with these cultures. For this purpose the Museum founders, Mohsen Jaafarnia and Sahar Boroomand, researchers and Professors at Chinese Universities in the field of product design, have done a lot of research at the international level in the field of archeology and product design on coins and products. Regarding to the aim of this museum, other researchers are welcome to submit their articles in this journal.

این نشریه پژوهشی جهت نشر پژوهش ها ی محققین راه اندازی شده است، پژوهشگران و علاقمندان می توانند مقالات علمی خود را به زبان انگلیسی از طریق این نشریه منتشر نمایند. نشریه موزه مردم تلاش دارد تا جایگاه هنر پارسی و تاثیر آن بر سایر فرهنگ ها را ردیابی و بررسی نماید. مقالات پژوهشی مرتبط با موارد زیر پذیرفته می شود:

 1-  بررسی تاثیرات هنر ایلامی، هخامنشی، پارتی و ساسانی  بر هنر دوره اسلام.
 2-  بررسی تاثیرات هنر ایلامی، هخامنشی، پارتی و ساسانی  بر هنر چین بویژه سفال چانگشا. 
 3- هرگونه پژوهش در راستای شناساندن هنر  ایران.
 4- هرگونه پژوهش مرتبط با ارتباط ایران باسایر کشور ها از طریق راه ابریشم زمینی و دریایی.
 5- بررسی علل و نحوه ایجاد رابطه بین تجار ایرانی و تولیدکننده های سرامیک چانگشا در دوره پادشاهی تانگ.
 6- هرگونه پژوهش مرتبط با سرامیک چانگشا، روش های تولید سرامیک چانگشا و متودولوژی طراحی در محصولات چانگشا.

This publication has been established for the publication of academic research. Researchers through this publication could publish their articles. The People Museum journal is trying to review the influences of Persian art on the other cultures. Articles related to the following items would be accepted:

1- Any research on the effects of Achaemenid, Sassanid, Parthian and Elamite art on Islamic art .
2- Any research on the effects of Achaemenid, Sassanid, Parthian and Elamite art on Chinese art the pottery, particularly Changsha Kiln.
3- Any research related to the Persian art.
4- Any research to explore the relation of Persia with other countries through Silk Road.
5- Any research to explore the reasons and how the relation has been made between Iranian merchants and ceramic manufacturers of Changsha in the era of Tang dynasty.
6- Any research related to Changsha Kiln ceramic, technical manufacturing and design method used in product design of Changsha ceramics.

مقالات پژوهشی منتشر شده : Published articles

 

Vol. 10 , Issue 1 (2024)
Vol. 9 , Issue 1 (2023)
Vol. 8 , Issue 1 (2022)
Vol. 7 , Issue 1 (2021)
Vol. 6 , Issue 1 (2020)
Vol. 5 , Issue 1 (2019)
Vol. 4 , Issue 1 (2018)
Vol. 3 , Issue 1 (2017)
Vol. 2 , Issue 1 (2016)
Vol. 1 , Issue 1 (2015)

کتابهای منتشر شده : Published books

واکسن تلویزیون
TV Vaccine

Mohsen Jaafarnia (2023). TV Vaccine. Ghochan, Iran: Yadegar Omr Publication. ISBN: 978-622-7346-49-7

یک کمربند برای مبادلات فرهنگی، یک جاده برای طراحی و هنر
One belt for cultural exchange, One road for design and art.
Mohsen Jaafarnia, He Renke and Ji Tie (2021). One belt for cultural exchange, one road for design and art.
Ghochan, Iran: Yadegar Omr Publication. ISBN: 978-622-7346-30-5

دو صد گفته اما نیم کردار نیست
The Acts Betray the Words!

Mohsen Jaafarnia  (2020). The Acts Betray the Words! Ghochan, Iran: Yadegar Omr Publication. ISBN: 978-622-96470-5-9

طراحان از دوش مصرف کنندگان پایین بیایید
Designers, get off the consumers' back
Mohsen Jaafarnia (2019). Designers, get off the consumers' back. Ghochan, Iran: Yadegar Omr Publication. ISBN: 978-600-91409-6-1

 

راهنما برای ارائه مقالات به نشریه پژوهشی موزه مردم

Manuscript Guidelines for the People Museum Journal

نشریه موزه مردم سالانه منتشر می شود. هدف آن نشر آثار مرتبط با هنر ایران است. مقالات به زبان انگلیسی  و توسط کارکنان موزه مردم و دیگر پژوهشگران و متخصصان نوشته می شود. مقالات ارسالی باید به ایمیل زیر ارسال گردد:

مقالات توسط هیئت تحریریه بررسی  می شود.
مقاله باید با فرمت فایل  Word و به زبان انگلیسی ارسال شود. مقاله علاوه بر متن، باید شامل شرح تصاویر و 200 کلمه چکيده باشد. برای سبک دادن منبع، سبک زیر را دنبال کنید.
تمامی عکس ها و تصاویر باید در مقاله در جای خودش قرار داده شود. نويسنده هر مقاله خود برای حقوق معنوی عکس بکار گرفته شده در مقاله مسئول می باشد.


هیئت تحریریه مجله:

سردبیر
سحر برومند                                    دانشگاه مرکزی جنوبی، چین

ویراستار علمی
محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار       دانشگاه تهران، ایران
کارلوس سنا کریز                              دانشگاه سنت جوزف ، ماکائو ، چین
آویناش  شینده                                انستیتوی تکنولوژی هند   بمبئی، هند
استفام لودینگ                                 پژوهشگر،  پادشاهی هاوایی
آنوپا لاهکار گوسوامی                        دانشگاه گواهاتی، هند
محسن جعفرنیا                               دانشگاه هونان، چین
 

The People Museum Journal is issued annually by The People Museum. Its purpose is to publish original research related to Persian art in English language. Articles are contributed by members of The People Museum and other art historians and specialists are also welcome. Submissions should be addressed to:

Manuscripts are reviewed by the Journal Editorial Board. 
Manuscripts should be in English and submitted as Word files. In addition to the text, the manuscript must include captions for illustrations, and a 200-word abstract. For the style of references please follow our style below.
All photographs and drawings must be submitted within the manuscript. The author of each article is responsible for obtaining all photographic materials and reproduction rights.

The Journal Editorial Board:

Managing Editor (Editor-in-Chief)
Sahar Boroomand,                                 Central South University, China

Editors
Mohammad Esmail Esmaeili Jelodar,       University of Tehran, Iran
Carlos Sena Caires,                                University of Saint Joseph, Macau, China
Avinash Shinde,                                    IIT Bombay, India

Stephen Laudig,                                    Independent researcher, Hawaii kingdom
Anupa Lahkar Goswami,                        Gauhati University, India

Mohsen Jaafarnia,                                 Hunan University, China

Referencing style : سبک ارائه منابع

Placement in the text

One author:                       (Family name, year)

Two authors:                      (Family name1, and Family name2, year)

Three authors:                    (Family name1, Family name2, and Family name3, year)

More than three authors:      (Family name1 et al., year)

Two or more sources:          (Family name1 et al., year; Family name1, year; Family name1, Family name2, and Family name3, year)

 

Reference list

Book

One author
Family name, First name 2012. Book Title. City: Publisher.

Two authors
Family name1, First name1, and First name2 Family name2  2012. Book Title. City: Publisher.

Three authors
Family name1, First name1, First name2 Family name2 and First name3 Family name3  2012. Book Title. City: Publisher.

More than three authors
Family name1, First name1, First name2 Family name2, First name3 Family name3 and ... (Give all authors names) 2012. Book Title. City: Publisher. 

Journal

Family name, First name 2012. “Article Title.” Journal Title, 10 (1): 30–40.

Conference

Family name, First name 2012. “Title of Paper.” Paper presented at the annual meeting for the Society of 2012, City, Country, November 21–24.

Thesis

Family name, First name 2008. “Title of Thesis.” PhD Thesis, University of Chicago.

Internet

Family name, First name 2012. “Are today’s second-year students the unluckiest cohort ever?” The Guardian, October 28. Accessed 12 April 2015. http://www.theguardian.com/xxxxxxx

Newspaper or magazine

Family name, First name 2012. “Warns Against US” Kayhan, October 28.

 


تماس با ما

نشانی موزه مردم :
خراسان رضوی 
، قوچان
 

 

© 2017 The People Museum.

 کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای موزه مردم محفوظ می باشد.

شرایط و ضوابط / شرایط استفاده   Terms and Conditions/Terms of Use